W katalogu znajduje się: 20372 firm i 4482 produktów

Iglotech

Ul. Toruńska 41 , 82-500 Kwidzyn (woj. pomorskie)
Tel. 055 645 73 00 Faks. 055 645 73 28
www:
e-mail: kwidzyn@iglotech.com.pl

Kategorie firmy Iglotech:

Wentylacja, klimatyzacja » Systemy, urządzenia, elementy »

Przedsiębiorstwo IGLOTECH powstało w Kwidzynie w 1993 r. jako spółka cywilna (obecnie spółka jawna), założona przez dwie osoby: Leszka Bystrzyckiego oraz Rafała Ostrowskiego. Celem powstania spółki było stworzenie centrum zaopatrzenia technicznego dla przedsiębiorstw związanych z chłodnictwem i klimatyzacją.

Znaczne tempo rozwoju firmy IGLOTECH możliwe było dzięki szybkiemu wzrostowi popytu rynkowego na urządzenia, wśród nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw, wprowadzających nowe technologie produkcyjne.


Przedstawienie oferty, zgodnej z oczekiwaniami klientów, przyczyniło się do pozyskania stałej grupy odbiorców, a także stworzenia pozytywnego wizerunku na lokalnym i ogólnopolskim rynku. Aby być bliżej klientów także w dosłownym znaczeniu, utworzone zostały oddziały w Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.

W celu kompleksowego zaspokajania potrzeb zgłaszanych na rynku konieczne było poszerzenie działań o nowe dziedziny. W związku z tym zakres oferty objął dodatkowo urządzenia wentylacyjne, automatykę przemysłową i aparaturę elektryczną.

W kwietniu 2003 r. IGLOTECH rozpoczął produkcję agregatów skraplających, na bazie sprężarek Copeland oraz Maneurop. Dzięki temu oferta IGLOTECH stała się jeszcze bardziej atrakcyjna. Zastosowanie najwyższej jakości komponentów oraz dokładne, estetyczne wykonanie, przy zachowaniu przystępnej ceny to główne zalety tych produktów.

W kolejnych latach zakres produkcji poszerzył się o rozdzielnice zasilająco-sterujące,agregaty skraplające i zespoły sprężarkowe w obudowie oraz schładzacze cieczy. Obecnie Przedsiębiorstwo IGLOTECH posiada stabilną pozycję na rynku, który obsługuje.

Nowoczesne rozwiązania organizacyjne i logistyczne, a także dokładna analiza rynkowa, wyczulenie na potrzeby klientów oraz możliwość elastycznego dostosowania się do zmian, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Firma IGLOTECH współpracuje z Biosystem Elektrorecycling w zakresie obowiązków ciążacych na wprowadzającym sprzęt do obiegu, wynikających z wprowadzania sprzętu do obiegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. Na mocy umowy Biosystem Elektrorecycling przejmuje od nas wszelkie obowiązki wynikające z ustawy.

Misja firmy

IGLOTECH dostarcza na terenie Europy kompleksowe rozwiązania z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz elektrotechniki, obejmujące nowoczesne produkty oraz najwyższy poziom obsługi i doradztwa technicznego, stając się dzięki temu zaufanym partnerem swoich klientów.

Wizja firmy

IGLOTECH nieustannie doskonali swoje umiejętności i zdolności oraz gromadzi zasoby i usprawnia procesy, niezbędne do ciągłego i dynamicznego wzrostu, umożliwiającego dotarcie do coraz większego grona klientów i dostarczenie optymalnych rozwiązań, które tym samym zapewnią im najlepsze z możliwych korzyści.

Swoją siłę firma opiera na zaangażowaniu pracowników, którym stwarza najlepsze warunki do ich własnego rozwoju oraz urzeczywistniania obranej przez firmę wizji, a także na partnerskiej współpracy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PHU "Iglotech" Sp. J.

Jesteśmy firmą zajmującą się handlem oraz usługami w zakresie: chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz elektrotechniki. Dostarczamy rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne, zapewniające właściwe warunki dla produkcji i przechowywania żywności oraz poprawiające środowisko pracy, wypoczynku człowieka, a także nie wpływające negatywnie na środowisko. Oferując najwyższy poziom obsługi i doradztwa technicznego jesteśmy godnym zaufania partnerem swoich Klientów.

Naszym stałym dążeniem jest wzrost zadowolenia i satysfakcji naszych klientów, dzięki zaspokajaniu ich potrzeb oraz oczekiwań, co umożliwia utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym. Iglotech dokłada wszelkich starań, by oczekiwania klientów spełnione były jak najlepiej i w tym celu:

  1. Wprowadza podwyższone standardy obsługi klienta w oparciu o bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań.
  2. Optymalizujemy ofertę zawierającą asortyment towarów importowanych i pochodzących od producentów krajowych.
  3. Wdraża i udoskonala nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i obsługę klienta.
  4. Podnosi umiejętności i wzbogaca wiedzę specjalistyczną pracowników z zakresu doskonalenia obsługi klienta poprzez pakiet szkoleń.
  5. Dba o zadowolenie naszych pracowników poprzez optymalizację rozwiązań motywacyjno-płacowych oraz stały monitoring satysfakcji z pracy.
  6. Rozszerza sieć oddziałów i punktów dystrybucyjnych, chcąc być bliżej naszych klientów.
  7. Dba o zadowolenie klientów podejmując działania zmierzające do ograniczenia ilości reklamacji.
  8. Analizując wewnętrzne potrzeby prowadzi rozbudowę i modernizację infrastruktury.
  9. Wprowadzamy system zbiórki odpadów powstających w związku z oferowanymi przez nas wyrobami.
  10. Wdrożyliśmy program racjonalnego zużycia mediów (wody, prądu i paliw).

Zarząd firmy realizuje niniejszą politykę dzięki ścisłej współpracy i zaangażowaniu całego zespołu pracowników. Jakość obsługi i wiarygodność gwarantujemy poprzez ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących aspektów środowiskowych.

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców
Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców
Nasza firma wspiera
Nasza firma wspiera